Hakkımızda

HAKKIMIZDA

4K Belgelendirme; Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun, uygulanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olduğu Ulusal Yeterlilikleri temel alarak Sınav ve Belgelendirme yapan Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşu (YBK)’dur. 4K Belgelendirme; yetki sürecinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre Akredite edilmiş, ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir. 4K Belgelendirme, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun mevcut ve gelecekteki tüm hedef ve politikalarını benimser, bu doğrultuda hareket etmeyi taahhüt eder. Yetkilendirildiği alanlarda, yasal mevzuata uygun, gizlilik, tarafsızlık, şeffaflık, kalite ve adalet anlayışı içinde tüm mesleki etik kurallara saygılı bir yapı ile faaliyet gösterir.

VİZYONUMUZ

4K Belgelendirme; Yetkilendirildiği alanlarda, yasal mevzuata uygun, gizlilik, tarafsızlık, şeffaflık, kalite ve adalet anlayışı içinde tüm mesleki etik kurallara saygılı bir yapı ile faaliyet gösterip alanında en çok tercih edilen kuruluşlardan biri olmayı kendine vizyon edinmiştir.

MİSYONUMUZ

4K Belgelendirme; Ulusal ve Uluslararası düzeyde kalite güvencesi, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde belgelendirme hizmeti vermeyi ve bu belgelendirme hizmetinin sürdürülebilir olmasını sağlamayı kendine misyon edinmiştir.

İLKELERİMİZ

 • Tarafsızlık: 4K Belgelendirme, belgelendirme faaliyetlerinin yönetiminde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uyar. Tüm işlemlerde, adaylara, ayrıcalık ve kayırma sağlanmasına izin vermeyecek şekilde eşit mesafede yaklaşarak adaylara aynı standartta ve aynı düzeyde hizmet sunmak. Çalışanların tamamına ayrım gözetmeksizin, gerek işe alınmada, gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sağlamaya özen göstermek.
 • Gizlilik: 4K Belgelendirme olarak, belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde elde edilen bütün bilgi ve belgeleri, adaylara ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutmak.
 • Güvenilir ve Adil: 4K Belgelendirme olarak verdiğimiz tüm hizmetlerin doğru, güvenilir ve kurallara uygun olması için tüm çalışanlarımız eğitilmiş, sorumluluk ve kalite bilincine sahiptirler. Çalışanların tamamına ayrım gözetmeksizin, gerek işe alınmada, gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sağlamaya özen göstermek. Sunduğu hizmetlerde ve yaptığı işlemlerde açık, anlaşılır, zamanında ve eksik olarak tamamlamak.
 • Dürüstlük: Belgelendirme faaliyetlerini yerine getirirken, diğer belgelendirme kuruluşları, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı olmak.
 • Kaliteli Hizmet: Değişime açık güler yüzlü personele sahip olmak. Tüm hizmetleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek. Sektörün gelişimi için çalışmak. Sunulan hizmetlerde tam verimlilik sağlamak. Çözüm odaklı çalışmak. İş sistematiğine sahip olmak. Geleceği açık bir vizyon oluşturmak.

ŞİRKET PRENSİPLERİ

 • 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.’ ye belgelendirme talebinde bulunan adayların hizmetlere erişiminde, başvuru tarihi dikkate alınacak ve kesinlikle kronolojik sıralamanın dışına çıkılmayacaktır.
 •  Belgelendirme kapsamında verilecek hizmetlere ilişkin olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek herhangi bir bağlantı içinde kesinlikle yer alınılmayacaktır.
 • 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.’ye belgelendirme talebinde bulunan adaylar arasında kesinlikle ayırımcılık yapılmayacaktır.
 • 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. tarafından, her belgelendirme için, belgelendirme faaliyetine temel teşkil eden teknik şartlar belirlenerek, başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır.
 • 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ., tarafsızlık ilkesi ile çelişmemesi için kendi çalışanlarını belgelendirmeyecektir.
 • Belgelendirme hizmetlerine ulaşma imkânı ile mali yükümlülüğü, başvuran kişiye veya şirket yapısına göre olmayarak, kişi ya da şirket bazında hizmetlere erişim noktasında eşit imkân ve adil ücret politikası uygulanacaktır.
 • Adaylardan, belgelendirme faaliyetine konu olan mesleklere veya faaliyet alanımız dışındaki mesleklere ilişkin şirketimize verilen yetkiler ile belirlenen koşullar dışında herhangi bir özel veya ek belgelendirme vb. koşul talep edilmeyecektir.
 • 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ’ye herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verilmemesi adına, tarafsızlık ilkesi ile çelişebileceği göz önünde bulundurularak, 1. Dereceden arabalık, arkadaşlık vb. durumu tespit edilenlere başka bir Sınav Yapıcı (Değerlendirici) ve Karar Verici ataması yapılır.
 • 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.’ye iletilen itiraz ve şikâyetler “İtiraz ve Şikâyet Prosedürü” kapsamında mümkün olan en kısa süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak mutlaka açıklamalı olarak cevaplandırılacaktır.
 • 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ., belgelendirme sürecine ilişkin şartlara dair değerlendirmeleri ile alacağı kararları, sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutacaktır.
 • Belgelendirme başvurusunda bulunacak olan ya da bulunan veya belgelendirilen tüm adaylarla telefon, elektronik posta ve web sitesi üzerinden iletişim kurulacaktır.
 • Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm duyurular isteyen herkesin erişebileceği şekilde web sitemizde yayınlanacaktır.