POLİTİKALARIMIZ

4K Belgelendirme Kalite Politikası

 • TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı, TÜRKAK ve MYK yönetmelik ve rehberlerine uygun olarak belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
 • TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı’nda, kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirme ile gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi,
 • Tüm belgelendirme sürecinde, adayların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
 • Herkese adil, tutarlı ve tarafsız davranmayı,
 • Saygın, nitelikli, yeterli ve uzman personel ile çalışan sorumlu kuruluş olmayı,
 • Başvuru sahiplerini ve adayları aynı değerlendirme ve gizlilik şartlarına tabi tutmayı,
 • En uygun ve en doğru çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
 • Çıkar çatışmalarını yöneterek, tarafsız, bağımsız, objektif personel belgelendirme hizmeti vermeyi,
 • Her zaman güven veren bir kuruluş olmayı
Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

Tarafsızlık ve Gizlilik Politikası

 • Belgelendirme faaliyetlerinde, tüm adaylara adil, tarafsız, güvenilir ve eşit mesafe de belgelendirme hizmeti sunmayı,
 • Adaylar veya üçüncü taraflarca iletilen itiraz ve şikayetleri eşitlik ve tarafsızlık yaklaşımı doğrultusunda çözümlemeyi,
 • Tüm iş yapış sürecinde Tarafsızlığı ve Gizliliği savunan bir kuruluş olmayı,
 • Belgelendirme faaliyetleri sırasında adayların elde edilen bilgilerini; yasal zorunluluk halinde paylaşmamayı,
 • Belgelendirme süreci ile ilgili diğer kuruluşların faaliyetlerini ve elde edilen bilgilerin gizliliğini tehlikeyi atmamayı, yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgilerin paylaşılması  gerektiğinde yasal bir engel yok ise ilgili kuruluşu bilgilendirmeyi,
 • 4K Belgelendirme; belgelendirme faaliyetlerini, bağımsızlığını, tarafsızlığını ve objektifliğini zedeleyecek her türlü ticari, mali, siyasi vb. etkilerden arınmış şekilde ve faaliyetlerine kar amacı gütmeksizin yürütmeyi,
Tarafsızlık ve Gizlilik Politikası olarak belirlemiştir.

Genel Müdür Tarafsızlık Beyanı

4K Uluslararası Belgelendirme İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Genel Müdür’ü olarak; 

 • Belgelendirme faaliyetinin tüm aşamasında; herhangi bir tarafın baskısı veya etkisi altında kalmaksızın TS EN ISO/IEC 17024 standardı ve MYK yönetmelik, mevzuatları çerçevesinde tarafsızlığımı koruyacağımı,
 • Çalışanlarıma tarafsızlığı zedeleyebilecek ticari, finansal vb. baskılarda bulunmayacağımı, Çalışanlarıma, başvuru sahiplerine ve adaylara adil, eşit, dürüst ve yansız şekilde davranacağımı,
 • Personel sürekliliğini esas alacağımı,
 • Verilecek hizmetlerde sürekli iyileştirme mantığı içerisinde kaliteyi en üst düzeyde tutacağımı,
 • Başvuruların, mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi engelleyici şartlar ortaya koymayacağımı ve adayların kuruluşa erişimini haksız olarak engellemeyeceğimi veya kısıtlamayacağımı,
 • Müşterilerimizin istek ve beklentilerini eşit mesafede yerine getireceğimi,
 • Adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin sahip olduğu bilgiler için gizlilik ve güvenlik ilkelerine uyacağımı ve tüm bunlar için gerekli önlemleri alacağımı,
 • Belgelendirme sürecini etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağımı,
 • Belgelendirme sürecinde tüm mali şartları karşılayacağımı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesinde meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını yöneteceğimi ve objektifliği sağlayacağımı,
 • Belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve komitelerin, kararını hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altına girmeden vereceğimi,
 • Şikâyet ve itirazları gizlilik prensibinden ödün vermeden ele alacağımı,
 • Kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, ayrıca 4K Belgelendirme Genel Müdür’ü olarak yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi’ne uyacağımı, sistemin en verimli ve etkin şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğimi ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağımı,

beyan ve taahhüt ederim.