İnşaat Sektörü Belgelerİ

DUVARCI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0048-3

AMAÇ

Bu yeterlilik Duvarcı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için; 
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
• Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

ZORUNLU BİRİMLER

12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yeterlilik Birimi

SEÇMELİ BİRİMLER

12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi
12UY0048–3/B2 Pres Tuğla Yapımı Yeterlilik Birimi
12UY0048–3/B3 Taş Duvar Yapımı Yeterlilik Birimi
12UY0048–3/B4 Şömine/Barbekü Yapımı Yeterlilik Birimi
12UY0048–3/B5 Cam Tuğla Yapımı Yeterlilik Birimi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Duvarcı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.