Sıvacı Seviye 3

İnşaat Sektörü Belgelerİ

SIVACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0024–3

AMAÇ

Bu yeterlilik sıvacının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapıların iç ve dış yüzeylerini korumak, düzeltmek, estetik bir görünüm sağlamak ve yapı elemanlarının mukavemetini artırmak vb amaçlarla sıva yapılmaktadır. Bu bakımdan sıvacı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır. 

ZORUNLU BİRİMLER

11UY0024–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0024–3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 

SEÇMELİ BİRİMLER

11UY0024-3/B1 Makine ile Sıva Yapılması
11UY0024-3/B2 Tesviye Betonu ve Şap Yapılması
11UY0024-3/B3 Hazır Elemanların Yerleştirilmesi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sıvacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.