Frezeci Seviye 3

MAKİNA Sektörü Belgelerİ

FREZECİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0081-3

AMAÇ

Bu yeterlilik, frezecilerin veya bu mesleği icra etmek isteyenlerin; freze tezgahı ile talaşlı üretim teknik ve yöntemlerini kullanarak, kesici takım ve iş parçalarını çeşitli ekipmanlarla tezgaha bağlama, istenilen şekil, profil ve toleransa göre işleme bilgi ve becerilerini, üretimi tamamlanan iş parçalarının kontrol ve sevklerini gerçekleştirme yeterliliklerinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca talaşlı imalat uygulamaları sırasında uygulayacakları iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite yönetim sistemleri yeterliliklerinin kanıtlanmasına olanak sağlayacaktır.

ZORUNLU BİRİMLER

SEÇMELİ BİRİMLER


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Adayın, bu yeterlilikten başarılı olması için yeterliliği oluşturan birimlerin tamamından başarılı olması gerekir.Birimlerin teorik ve uygulama sınavları tek bir oturumda veya ayrı ayrı uygulanabilir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.