Makine Bakımcı Seviye 5

MAKİNA Sektörü Belgelerİ

MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5

AMAÇ

Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda verimliliğin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
• Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 

ZORUNLU BİRİMLER

10UY0002-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
10UY0002-5/A2: Makine Kurulumu 

SEÇMELİ BİRİMLER

10UY0002-5/B1: Önleyici Bakım
10UY0002-5/B2: Düzeltici Bakım
10UY0002-5/B3: Kestirimci Bakım 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Makine Bakımcı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.