Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3

Metal Sektörü Belgelerİ

ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0013–3

AMAÇ

Bu yeterlilik Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
• Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 

ZORUNLU BİRİMLER

11UY0013–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

SEÇMELİ BİRİMLER

11UY0013–3/B1 Mekanik Boru Tesisatı İmalatı
11UY0013–3/B2 Endüstriyel Boru Montajı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.