İTİRAZ VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ
Bu prosedürün amacı, 4K Belgelendirme’ ye adaylardan, kurum, kuruluşlardan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili gelen itiraz ve şikâyetleri değerlendirmek ve çözüme ulaştırmak için usul ve esasları belirlemektir.
2. KAPSAM
Belgelendirme faaliyetleri gelen itiraz ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ve çözüme ulaştırılması için gerekli tüm faaliyetleri kapsar.
3. SORUMLULAR
Bu prosedürden, Genel Müdür, Komiteler ve tüm personel sorumludur.
4. TANIMLAR
İtiraz : Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sürecinde alınmış olan kararların tekrar incelenmesi için bulunduğu taleptir.
Şikâyet : Bir kişi veya kuruluşun itiraz konuları haricindeki 4K Belgelendirme’ nin diğer faaliyetleri ile ilgili memnuniyetsizlik ifadeleridir. 
Şikâyet ve İtiraz Komitesi: Belgelendirme süreci ile ilgili gelen şikâyet ve itirazları değerlendiren ve görüş bildiren komitedir.