Marka ve Logo Kullanım Talimatı

MARKA VE LOGO KULLANIM TALİMATI

 1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, TS EN ISO/IEC 17024 standardı kuralları çerçevesinde 4K Belgelendirme tarafından Personel Belgelendirme Sistemi’nde belgeyi almaya hak kazanmış kişilerin Marka/Logo kullanımının belirtilmesi için hazırlanmıştır.

 1. KAPSAM

Bu talimat 4K Belgelendirme tarafından gerçekleştirilen tüm belgelendirme faaliyetlerini kapsar.

 SORUMLULAR

4K Belgelendirme tarafından belge almış bütün kişileri kapsar.

 1. Belge Kullanım Kuralları

 Belge kullanım şartları ve temsil hakları, imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Belge kullanım kuralları:

 • Verilen belge 4K Belgelendirmeye aittir. Adaylar belge geçerlilik süresi içinde belgeleri kullanırlar
 • Gerekli durumlarda 4K Belgelendirme belgeyi geri çekebilir veya askıya alabilir.
 • Verilen belge sadece üzerinde yazılı olan Ulusal Yeterliliği kapsamaktadır. Kapsam dışı belge kullanılamaz. Aksi olduğu takdirde kişi uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa gerekli işlemler uygulanır.
 • Belge alan kişi, belgeyi hiçbir koşulda başkasına devredemez.
 • Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 • Belge alan kişi yasal mevzuatlara ve ilgili prosedürlere aykırı davranamaz. Aksi durumda belge askıya alınır.
 • Belgesi askıya alınan ya da iptal edilen kişi belgeyi 10(on) gün içerisinde 4K Belgelendirmeye teslim etmek zorundadır. Askıya alınan belgeler belge geçerlilik süresi bitene kadar saklanır, iptal edilen belgeler üzerine iptal kaşesi basılır ve 1 (bir) yıl saklanır. 1 (bir) yıl bitiminde belge imha edilir.
 • Belge askı süresince geçersizdir.
 • Geçerliliği herhangi bir sebeple sona eren belgenin kullanımından, belgelendirilmiş kişi sorumludur. Belgelendirme kuruluşunun hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Belgelendirilmiş kişinin; belge geçerlilik süresi boyunca mesleğini yapmasına engel bir durumun olması durumunda 4K Belgelendirmeyi bilgilendirmek zorundadır.
 • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. Olması durumunda, o belgenin kullanımına son verilmeli ve 4K Belgelendirmeye belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunmalıdır.
 • Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, kayıp ilanı vermeli ve o ilanla birlikte 4K Belgelendirme’ye bilgi vermek zorundadır.
 • Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 • Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz.
 1. Logo / Marka Kullanım Kuralları

 

       Logo / marka kullanım şartları ve temsil hakları, imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

       Logo / Marka kullanım kuralları:

 • 4K Belgelendirme Logo/Markasını kullandırma hakkı sadece 4K Belgelendirmeye aittir.
 • Belge sahibi, 4K Belgelendirme logosunu/markasını belirtilen usul esas ve şartlara uygun kullanmakla yükümlüdür.
 • Belge sahibi, 4K Belgelendirme logosunu/markasını sadece belgede belirtilen kapsam için kullanabilir.
 • Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
 • Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
 • Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.
 • Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.
 • 4K Belgelendirme kuruluşunun kendine ait dokümanlarında MYK ve TÜRKAK logosu 4K Belgelendirme’nin logosundan daha baskın olamaz.
 • Belge sahibi, belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgelendirilmiş kişi 4K Belgelendirme Logo/Markasını sadece belgede yer alan Belge Numarası ile birlikte kullanabilir. Belge Numarası olmadan tek başına kullanılamaz.
 • Belgeli kişi veya çalıştığı kuruluş ilgili akreditasyon kuruluşunun (TÜRKAK R.10.06’ da belirtilen kurallar vb.) marka kullanım usul esaslarına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu marka kullanım usul ve esaslarına uymakla yükümlüdür.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.