MYK Belgesi

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

4K Uluslararası Belgelendirme tarafından, yetkisi kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir. Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere 4K Uluslararası Belgelendirme tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı